Marathi Songs

Marathi Songs's Lyrics

Vaat Disu De / वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे

वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे 
वाट दिसू दे गा देवा गाठ सुटू दे 

संग सोबतीची साथ 
मग दिवाभीत रात 
आज पहाटंच्या पावलाला  
श्वास फुटू दे 

हिरव्या दाण्याचं दान दिलं त्यानं 
वसाडाचं रान झालं जी 
आरं मातीच्या पोटात आस्मानच बळ
माऊलीची लाज राख जी 
या मिणमिणत्या दिव्याला तू साकडं घाल 
या तळमळत्या जीवाला दे जाणीव होऊन 
दे धगधगत्या इखाऱ्याला मायेची ओल 
या रखरखत्या भुईला दे घामाचं मोल

केली निंदनी पेरनी 
उधळून जिंदगानी
कुणब्याचं सारं रान
आबादान हसू दे 

भल्याची पुण्याई उभी तुझ्या मागं 
जरा निगुतीनं वाग जी 
आरं ढळून इमान लागू नये डाग 
दिल्या सबुदाला जाग जी
या सळसळत्या वादळाला आलं उधाण 
या लखलखत्या आभाळाचं चांदणं न्यारं 
या रगरगत्या उन्हानं चेतवलं भान
दे कोसळत्या पावसाची अनादि तान
मन शुद्ध निर्मळ सत्वाचा परिमळ 
या अरुपाचं रूप आरशात दिसू दे 

वाट दिसू दे गा देवा वाट दिसू दे 
वाट दिसू दे गा देवा गाठ सुटू दे

Vaat Disu De Lyrics

Waat disu de ga dewa waat disu de 
Waat disu de ga dewa gaathh sutu de 

Sng sobatichi saath 
Mag diwaabhit raat 
Aj pahaatnchya paawalaala  
Shwaas futu de 

Hirawya daanyaachn daan diln tyaann 
Wasaadaachn raan jhaaln ji 
Arn maatichya potaat asmaanach bal
Maaulichi laaj raakh ji 
Ya minaminatya diwyaala tu saakadn ghaal 
Ya talamalatya jiwaala de jaaniw houn 
De dhagadhagatya ikhaऱyaala maayechi ol 
Ya rakharakhatya bhuila de ghaamaachn mol

Keli nindani perani 
Udhalun jindagaani
Kunabyaachn saarn raan
Abaadaan hasu de 

Bhalyaachi punyaai ubhi tujhya maagn 
Jara nigutinn waag ji 
Arn dhalun imaan laagu naye daag 
Dilya sabudaala jaag ji
Ya salasalatya waadalaala aln udhaan 
Ya lakhalakhatya abhaalaachn chaandann nyaarn 
Ya ragaragatya unhaann chetawaln bhaan
De kosalatya paawasaachi anaadi taan
Man shuddh nirmal satwaacha parimal 
Ya arupaachn rup arashaat disu de 

Waat disu de ga dewa waat disu de 
Waat disu de ga dewa gaathh sutu de

Additional Information

गीतकार : रूह, गायक : अजय गोगावले - योगिता गोडबोले, संगीतकार : अजय - अतुल, चित्रपट : जाऊंद्याना बाळासाहेब (२०१६) / Lyricist : Rooh, Singer : Ajay Gogavale - Yogita Godbole, Music Director : Ajay - Atul, Movie : Jaundyana Balasaheb (2016)

Marathi Songs Lyrics Submitted By

Manjusha Sawant

September 12 2018

geetmanjusha.com © 1999-2020 Manjusha Umesh | Privacy | Community Guidelines