Lyrics - Hindi Movie Songs
 Marathi Song Index | Movie | Singer | Musician | Lyricist | Play | Forum | Suggest a Song | Email this Page | Guestbook | Hindi
Song Index
1234
567

गायक
- लता - अरुण दाते
- लता - हेमंत कुमार
- लता - सुरेश वाडकर
लता मंगेशकर - Lata Mangeshkar

 आज गोकुळात रंग खेळतो हरी
 सुरेश भट, पं. हृदयनाथ मंगेशकर,

 आज उदास उदास दूर पांगल्या साऊल्या
 ना. धो. महानोर, पं. हृदयनाथ मंगेशकर,

 आली हासत पहिली रात, उजळत प्राणांची फुलवात
 शिकलेली बायको

 ऐरणीच्या देवा तुला ठिणगी ठिणगी वाहू दे
 जगदीश खेबुडकर, आनंदघन, साधी माणसं (1965)

 अखेरचा हा तुला दंडवत
 आनंदघन, मराठा तितुका मेळवावा (1964)

 अनामवीरा जिथे जाहला तुझा जीवनांत
 कुसुमाग्रज,

 आनंदवनभुवनी
 पं. हृदयनाथ मंगेशकर,

 आनंदी आनंद गडे, इकडे तिकडे चोहीकडे
 बालकवी, पं. हृदयनाथ मंगेशकर,

 अरे अरे ज्ञाना झालासी पावन
 संत ज्ञानेश्वर, पं. हृदयनाथ मंगेशकर,

 अरुणोदय झाला
 पं. हृदयनाथ मंगेशकर,

 असा बेभान हा वारा, कुठे ही नाव मी नेऊ
 मंगेश पाडगांवकर, पं. हृदयनाथ मंगेशकर,

 अवचिता परिमळू, झुळकला अळुमाळू
 संत ज्ञानेश्वर, पं. हृदयनाथ मंगेशकर,

 बाई बाई, मनमोराचा कसा पिसारा फुलला
 आनंदघन, मोहित्यांची मंजुळा

 बाळा होऊ कशी उतराई
 पी. सावळाराम, वसंत प्रभू,

 भस्म विलेपीत रुप साजिरे
 
Lyrics Home | Hindi Lyrics | Marathi Lyrics | Lyrics Forum
copyright © 2000-2006 Manjusha Umesh