मराठी गीत - marathi Lyrics - marathi movie songs पान जागे, फूल जागे भाव नयनी जागला
 आशा - सुधीर फडके, जगदीश खेबुडकर, सुधीर फडके, चंद्र होता साक्षीला (1978)

 पाचोळा पडे तो उदास
 लता मंगेशकर, कुसुमाग्रज,

 पहा टाकले पुसून डोळे
 लता मंगेशकर, शांता शेळके, पं. हृदयनाथ मंगेशकर,

 पहाटे पहाटे मला जाग आली
 सुरेश वाडकर, सुरेश भट,

 पहिला पाऊस पहिली आठवण
 सौमित्र, गारवा

 पाहिले न मी तुला, तू मला न पाहिले
 

 पाहुनी रघुनंदन सावळा
 लता मंगेशकर,

 पैल तो गे काऊ कोकताहे, शकून गे माये सांगताहे
 लता मंगेशकर, संत ज्ञानेश्वर, पं. हृदयनाथ मंगेशकर,

 पाऊस दाटलेला माझ्या घरावरी हा
 मिलिंद इंगळे, सौमित्र, मिलींद इंगळे, गारवा

 पाऊस कधीचा पडतो, झाडांची हलती पाने
 पद्मजा फेणाणी जोगळेकर, ग्रेस, यशवंत देव,

 पसायदान
 संत ज्ञानेश्वर,

 पाऊस पडून गेल्यावर, मन पागोळ्यांगत झाले
 सौमित्र, गारवा

 प्रेमा काय देऊ मी तुला
 लता मंगेशकर, वसंत प्रभू,

 फिटे अंधाराचे जाळे, झाले मोकळे आकाश
 श्रीधर फडके, सुधीर मोघे, श्रीधर फडके, लक्ष्मीची पाऊले

 फुलले रे क्षण माझे फुलले रे
 आशा भोसले, नितीन आखवे, श्रीधर फडके,