Sagara Pran Talmalala / सागरा प्राण तळमळला - Marathi Songs's Lyrics
Marathi Songs

Marathi Songs's Lyrics

Sagara Pran Talmalala / सागरा प्राण तळमळला

ने मजसी ने परत मातृभूमीला, सागरा, प्राण तळमळला

भूमातेच्या चरणतला तुज धूता, मी नित्य पाहीला होता
मज वदलासी अन्य देशी चल जाऊ, सृष्टिची विविधता पाहू
तइं जननीहृद् विरहशंकीतहि झाले, परि तुवां वचन तिज दिधले
मार्गज्ञ स्वये मीच पृष्ठि वाहीन, त्वरि तया परत आणीन
विश्र्वसलो या तव वचनी मी, जगद्नुभवयोगे बनुनी मी 
तव अधिक शक्त उद्धरणी मी, येईन त्वरे, कथुन सोडीले तिजला
सागरा, प्राण तळमळला ...

शुक पंजरी वा हिरण शिरावा पाशी, ही फसगत झाली तैसी
भूविरह कसा सतत साहू या पुढती, दश दिशा तमोमय होती
गुणसुमने मी वेचियली या भावे, की तिने सुगंधा घ्यावे
जरि उद्धरणी, व्यय न तिच्या हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा
ती आम्रवृक्षवत्सलता रे, नवकुसुमयुता त्या सुलता रे
तो बाल गुलाब ही आता रे, फुलबाग मला, हाय, पारखा झाला
सागरा, प्राण तळमळला ...

नभि नक्षत्रे बहुत, एक परी प्यारा मज भरत भूमिचा तारा
प्रसाद इथे भव्य, परी मज भारी आईची झोपडी प्यारी
तिजवीण नको राज्य, मज प्रियसाचा वनवास तिच्या जरि वनीचा
भुलविणे व्यर्थ हे आता रे, बहुजिवलग गमते चित्ता रे
तुज सरित्पते जी सरिता रे, तद्विरहाची शपथ घालितो तुजला
सागरा, प्राण तळमळला ...

या फेनमिषें हससि निर्दया कैसा, का वचन भंगिसी ऐसा
त्वत्स्वामित्वा सांप्रत जी मिरवीते, भिऊनि का आंग्ल भूमी ते
मन्मातेला अबल म्हणुनि फसवीसी, मज विवासना ते देती
तरि आंग्लभूमि भयभीता रे, अबला न माझी ही माता रे
कथिल हे अगस्तिस आता रे, जो आचमनी एक क्षणी तुज प्याला
सागरा, प्राण तळमळला ...
Ne majasi ne parat maatribhumilaa, saagaraa, praan talamalalaa

Bhumaatechyaa charanatalaa tuj dhutaa, mi nity paahilaa hotaa
Maj wadalaasi any deshi chal jaau, srishtichi wiwidhataa paahu
Tin jananihrid wirahashnkitahi jhaale, pari tuwaan wachan tij didhale
Maargajnj swaye mich prishthhi waahin, twari tayaa parat anin
Wishrwasalo yaa taw wachani mi, jagadnubhawayoge banuni mi 
Taw adhik shakt uddharani mi, yein tware, kathun sodile tijalaa
Saagaraa, praan talamalalaa ...

Shuk pnjari waa hiran shiraawaa paashi, hi fasagat jhaali taisi
Bhuwirah kasaa satat saahu yaa pudhati, dash dishaa tamomay hoti
Gunasumane mi wechiyali yaa bhaawe, ki tine sugndhaa ghyaawe
Jari uddharani, wyay n tichyaa ho saachaa, haa wyarth bhaar widyechaa
Ti amrawrikshawatsalataa re, nawakusumayutaa tyaa sulataa re
To baal gulaab hi ataa re, fulabaag malaa, haay, paarakhaa jhaalaa
Saagaraa, praan talamalalaa ...

Nabhi nakshatre bahut, ek pari pyaaraa maj bharat bhumichaa taaraa
Prasaad ithe bhawy, pari maj bhaari aichi jhopadi pyaari
Tijawin nako raajy, maj priyasaachaa wanawaas tichyaa jari wanichaa
Bhulawine wyarth he ataa re, bahujiwalag gamate chittaa re
Tuj saritpate ji saritaa re, tadwirahaachi shapath ghaalito tujalaa
Saagaraa, praan talamalalaa ...

Yaa fenamishen hasasi nirdayaa kaisaa, kaa wachan bhngisi aisaa
Twatswaamitwaa saanprat ji mirawite, bhiuni kaa angl bhumi te
Manmaatelaa abal mhanuni fasawisi, maj wiwaasanaa te deti
Tari anglabhumi bhayabhitaa re, abalaa n maajhi hi maataa re
Kathil he agastis ataa re, jo achamani ek kshani tuj pyaalaa
Saagaraa, praan talamalalaa ...

Song Videos

Sagara pran talmalala - Veer V.D. Savarkar - YouTube.flv
sagara pran talmalala "सागरा प्राण तळमळला "Sagara pran talmalala.

Additional Information

गीतकार : स्वातंत्र्यवीर सावरकर, गायक : , संगीतकार : पं. हृदयनाथ मंगेशकर, चित्रपट : - / Lyricist : Swatantryaveer Savarkar, Singer : , Music Director : Hridaynath Mangeshkar, Movie : -

Share this song

Marathi Songs Lyrics Submitted By

Administrator

Administrator

June 10 2012

geetmanjusha.com © 1999-2016 Manjusha Umesh | Privacy | Community Guidelines